Pirkšanas noteikumi

Ride.lv interneta veikala lietošas noteikumi un atteikuma tiesības

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetā, pa telefonu vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu.

SIA STR Tech var mainīt lietošanas noteikumus. Lūdzu, pārlasiet tos, pirms veicat pirmreizēju vai atkārtotu pirkumu.

Lietotāja tiesības un pienākumi

  • Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.
  • Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.
  • Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA STR Tech patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

SIA STR Tech tiesības un pienākumi

SIA STR Tech apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā, kvalitātē un apjomā.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

Atteikuma tiesības

  • Katram pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam,ja prece neatbilst tai, ko pasūtījis pircējs. Uzsākot iegādātā pirkuma lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai precei un prece vairs nevar tikt atgriezta.

  • Atteikuma tiesības precēm ir spēkā tad, ja prece tiek atgriezta pilnā komplektācijā, ieskaitot oriģinālo preces iepakojumu un uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu, pretējā gadījumā preces atgriešana tiks atteikta

  • Atteikumu tiesību gadījumā prece ir jānogādā Rīgā, Bauskas ielā 184, darba dienās no pl. 10.00 - 17.00, jāuzraksta iesniegums par atteikuma iemesliem, un mēs to izskatīsim 5 darba dienu laikā.

  • Atteikuma tiesības nav spēkā precei, kura piegādāta ar kurjerdienestu un kurai konstatēts skrāpējums vai cits mehānisks bojājums, ja tas nav norādīts uzriez pie preču saņemšanas. Jums ir tiesības preci, kurai bojāts iepakojums vai liekas aizdomīga nepieņemt jau preces piegādes brīdī.

  •  Pārdevējs nenes atbildību par Klientam radušos zaudējumu, kas radies preces nepareizas lietošanas rezultātā

PERSONAS DATU APSTRĀDE UN DROŠĪBA

 Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Datu pārsūtīšanas gaita globākā tīmekļa vidē tiek organizēta atbilstoši SSL protokola prasībām.

  Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Pircēja reģistrācijas mājaslapā laikā sniegtie personas dati tiks glabāti divus gadus pēc Pircēja pēdējās pievienošanās E-veikala sistēmai. Dati, kas sniegti, iegādājoties preces vai ir nepieciešami līguma saistību izpildei, tiks glabāti nopirkto preču visu  garantijas laiku, bet ne mazāk kā divus gadus kopš preču piegādes. Dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti divus gadus pēc Pircēja pēdējās pievienošanās mājaslapai. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei vai beigsies noteiktais glabāšanas laiks, tie tiks droši iznīcināti.

0 produktů k porovnání SalīdzinājumsRādīt salīdzinājumus